Pracujeme na těchto zakázkách

  • Rekonstrukce objektu v ul. Československé armády 213 ve Cvikově na Komunitní dům seniorů
  • ZŠ 5. květen, II. stupeň, Liberec – stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti, modernizace učeben
  • Městský úřad Hrádek nad Nisou – rekonstrukce elektroinstalace 2. NP
  • Obecní úřad Jestřebí – stavební úpravy
  • ZŠ Liberecká, Jablonec nad Nisou – modernizace učeben, dílen, kabinetů
  • ZŠ T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou – rozšíření učeben přístavby